ชุบผิวแข็งเพลาทุกชนิด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 20mm ยาว 300mm

ชุบผิวแข็งสลักโลหะ