อัตราการผลิต: 2 วินาที / ชิ้น
ขนาดชิ้นงาน : เส้นผ่านศูนย์กลาง 20mm ยาว 40mm
สำหรับปั๊มขึ้นรูปวาล์วน้ำ เดิมทีใช้แก๊ส

อัตราการผลิต: 15 วินาที / ชิ้น
ขนาดชิ้นงาน : OD10mm 20mm
สำหรับผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์

อัตราการผลิต: 5 วินาที / ชิ้น
ขนาดชิ้นงาน : OD20mm*40mm
สำหรับปั๊มขึ้นรูปวาล์วถังแก๊ส เดิมทีใช้แก๊ส