Odoo • Image and Text

บริษัท แพน ไดรฟ์ส จำกัด มีจุดประสงค์ที่อยากให้ ลูกค้าในกลุ่ม โรงงานอุตสาหกรรม หรือ บริษัทผู้ผลิตและประกอบเครื่องจักรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ มอเตอร์ได้มีทางเลือก ในการใช้เครื่อง  Inverter ที่มีคุณภาพสูง ในราคาที่เหมาะสม โดยบริษัทของเรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาซอร์ฟแวร์ด้วยตัวเองเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร และองค์ความรู้ภายในประเทศ

     จากประสบการณ์ทำงานในวงการมากกว่า 30 ปี ที่เราได้ปรับตัวเข้ากับความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทของเรานั้นประสบความสำเร็จในการ ออกแบบ พัฒนา และผลิต สินค้าด้านพาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มากมาย เช่น  Inverter, Servo drive, DC fast charging station, Battery Management Systems, Induction Heat และ Grid Type Solar เป็นต้น

       ในปัจจุบัน บริษัท แพน ไดรฟ์ส จำกัด นั้นมีความพร้อมในด้านคุณภาพของสินค้า และบริการหลังการขายที่น่าพึงพอใจ ส่งผลให้บริษัทของเรามีลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงได้รับความไว้วางใจจากองค์กรที่มีความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ภายในประเทศ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ มหาวิทยาลัยพะเยา หากท่านสนใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทเรา หรือ ต้องการให้ฝ่ายขายเข้าพบเพื่อสาธิต ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทได้โดยตรง โดยผ่านช่องทางไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์,  Email, Fax และ Line