เพื่อเฝ้าระวัง Cell battery ไม่ให้การใช้งานเกินพิกัดกระแส แรงดันและ อุณหภูมิและแสดงผลผ่าน CANBUS สื่อสารกับ VCU
มี Protection ไม่ให้เกินพิกัดในกรณีร้ายแรง shut down
Balance cell battery จัดการให้แรงดันเซ็ลล์แบ็ตเท่ากันทุก เซ็ลล์

Pan Drives BMS for Lithium Battery