รีดเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง10cm ยาว 2m
น้ำหนัก200KG ให้เป็นเหล็กขนาด 2cm*2cm
เหล็กอุณหภูมิจาก 30 องศา เป็น 1300 องศา
ภายใน 1 นาที ขนาดเครื่อง 1.5MW