เครื่องอบนิ่มลวดเพื่อเพิ่มแรงดึงและการยืดตัวลวดเหล็กขนาด 6mm
ความเร็ว 6m/วินาที ที่ 400 องศา

อบนิ่มลวดเพื่อให้ง่ายต่อการดัดงอพร้อมกัน
40 เส้น 0.5 เมตร / วินาที

อบปากปลอกกระสุนเครื่องบิน F16