บริษัท แพน ไดร์ฟส จำกัด ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่อง Inverter(เครื่องปรับความเร็วรอบ AC Motor) และ เครื่อง induction heat จากประสบการณ์อันยาวนานกว่า 40 ปีที่ได้จำหน่ายเครื่อง Inverter และ induction heat มากมายหลายรุ่นเพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรรม ต่างๆ บริษัทผู้ผลิตหรือประกอบเครื่องจักรต่างๆเกี่ยวกับมอเตอร์ได้มีทางเลือกใช้ เครื่อง Inverter ที่มีคุณภาพในราคาที่ เหมาะสม พร้อมบริการหลังการขายโดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ หากท่านสนใจเกี่ยวกับเครื่อง Inverter บริการของบริษัท หรือ ต้องการให้ฝ่ายขายเข้าพบเพื่อสาธิต สามารถติดต่อโดยตรงที่บริษัท